Betjänande tandlaboratorium i Åbo

Betjänande tandlaboratorium i Åbo

Betjänande tandlaboratorium i Åbo

HighDent Ab är ett betjänande tandlaboratorium i Åbo. Vi tillverkar lösproteser och ortodontiska instrument för både tandläkare och tandläkarstationer. Bekanta dig med våra tjänster och erhållna certifikat nedan!

Våra tjänster

Vi kommer att uppdatera vår serviceinformation inom kort.

Certifikat av vår expertis

Under årens lopp har vi utvecklat vår kompetens genom att delta i olika kurser. Du kan se en lista över de kurser vi har deltagit i under presentationerna på första sidan. På denna sida hittar du certifikat för dessa kurser.