Tandlaboratoriet HighDent Ab tillverkar proteser och ortodontiprodukter

Tandlaboratoriet HighDent Ab tillverkar proteser och ortodontiprodukter 

Tandlaboratoriet HighDent Ab tillverkar proteser och ortodontiprodukter 

Tandlaboratoriet HighDent Ab, som grundades 2010, är ett tandlaboratorium specialiserat på proteser och tandreglering i Åbo. Vi tillverkar tandproteser samt instrument för tandreglering åt tandläkare och tandläkarstationer.

Professionellt tillverkade skelettproteser samt hel- och delproteser

Tjänster

Alla produkter för ortodonti på ett ställe

Aktuellt

Ett mångsidigt tandlaboratorium

Vårt företag är specialiserat på protetik och ortodonti. Vi tillverkar skelettproteser, hel- och delproteser och tillbehör för ortodonti mångsidigt. Vår utbildningsbakgrund garanterar en hög kvalitet på våra tjänster. Vi utvecklar också ständigt våra färdigheter genom att delta i kurser. 


Våra kunder omfattar både tandläkare och tandläkarstationer. Tandlaboratoriet HighDent Ab grundades 2010, men vi har erfarenhet av laboratorietjänster för tandvård sedan 1992.

Ett tandlaboratorium med hög kundtillfredsställelse

Tandlaboratoriet HighDent Ab är ett tandlaboratorium med hög kundtillfredsställelse. Enligt våra kundresponsförfrågningar är våra kunder nöjda med vår verksamhet. Enligt en undersökning lyckades vi år 2017 i 99,4% av våra arbeten. Motsvarande siffror för tidigare år är 99,3% (2016), 99,5% (2015 och 2014), 98,9% (2013), 98,7 (2012) och 98,8% (2011).

Bekanta dig med vår kunniga personal

Vår kompetenta personal presenteras nedan. För närvarande har vi en ansvarig tandtekniker Heidi Lindberg, tandtekniker Tapani Korpela, tandlaborant Heidi Rinne och tandskötare Elisa Riuttala. Vi har en grundlig utbildningsbakgrund, som vi ständigt stärker genom att delta i nationella och internationella kurser inom protetik och ortodonti. På sidan "Tjänster" har vi samlat alla kompetensbevis.

Heidi Lindberg, ansvarig tandtekniker

Jag har arbetat inom branschen sedan 1992 och utexaminerades som tandtekniker 1997. Därtill har jag deltagit i fortbildning i form av följande kurser:

 • Tandteknikerdagarnas kurser (1999, 2008 och 2009)

 • Ortomat Herpolas och Dentaurums kurser i ortodonti i Åbo Aktivatorer och tillverkning av aktivatorer (10-11.9 2010), Gomsusturvidgare, Quadhelix, Hyrax mm. (28-29.1 2011) och instrument tillverkade i tandlaboratorium (30.9.-1.10.2011)

 • Hammasväline och BEGO:s intensivkurs i Tyskland (16-17.3 2011)

 • Kurs i ortodonti, ordnad av Ortomat Herpola och Dentaurum i Tyskland Gjutet Herbst-redskap (25-26.4 2013)

 • Kurs i ortodonti, ordnad av Hammasväline och Forestadent, Helsingfors Tillverkning och design av moderna tandregleringar (7-8.3.2014)

 • Kurs i ortodonti, ordnad av Ortomat Herpola och Scheu Dental i Åbo Tillverkning av hållare mm. med hjälp av pressteknik. (26.9.2014)

 • Kurs i sömnapné, ordnad av Ortomat Herpolan Scheu Dental i Åbo TAP- och IST- apnéskenor (4-5.6 2015)

 • Kurs i ortodonti, ordnad av Ortomat Herpola och Scheu Dental i Åbo CA Clear Aligner (15.6.2017)

Tapani Korpela, tandtekniker

Heidi Rinne, tandlaborant

Jag utexaminerades till tandlaborant 2011. Därtill har jag deltagit i fortbildning i form av följande kurser:

 • Kurs i ortodonti, ordnad av Ortomat Herpola och Scheu Dental i Åbo Tillverkning av hållare mm. med hjälp av pressteknik. (26.4.2014), tillverkning av IST- och TAP- apnéskenor (25-26.8 2016)

 • Kurs i ortodonti, ordnad av Hammasväline och Forestadent i Esbo Tillverkning och design av moderna tandregleringar (2.9.2016)

 • Kurs i ortodonti, ordnad av Ortomat Herpola och Scheu Dental i Åbo CA Clear Aligner (15.6.2017)

Elisa Riuttala tandskötare / bilbud

Jag har arbetat i branschen sedan 2010. Till min arbetsbeskrivning hör preliminära tandtekniska assistentarbeten, försäljningsreskontra/huvudsaklig
telefontrafik och bilbudsuppgifter.

Vi betjänar i centrum av Åbo varje vardag

Måndag 08:00 - 17:00

Tisdag 08:00 - 17:00

Onsdag 08:00 - 17:00

Torsdag 08:00 - 17:00

Fredag 08:00 - 15:00

Kontakta oss för mer information om våra tandlaboratorietjänster för företagskunder i Åboland. Du kan kontakta oss via telefon, e-post eller genom att använda formuläret på kontaktsidan.